Lezing 16 januari 2019

Op 16 januari heeft Van Mourik & De Bie Notarissen Schaijk samen met de heer Rene van Kollenburg van Huisartsenpraktijk Schaijk een lezing gegeven in restaurant Nieuw Schaijk. De belangstelling voor deze lezing was overweldigend! We zijn heel blij met de grote opkomst maar daardoor was het ook wat onrustig en heeft misschien niet iedereen de gelegenheid gekregen om zijn of haar vragen aan de notaris te stellen. We zullen daarom in de loop van het jaar nog enkele malen een vergelijkbare lezing organiseren. In de link onder aan dit bericht kunt u de presentatie vinden en nog eens rustig doorlezen.

Gisteren hebben onze notarissen Theo de Bie en Patricia Konings gesproken over het maken van huwelijkse voorwaarden en het actualiseren daarvan, en over het nut van testamenten en levenstestamenten. Het advies is om uw huwelijkse voorwaarden iedere 10 jaar te laten beoordelen door een notaris en uw testamenten en levenstestamenten iedere 5 tot 10 jaar. Mogelijk zijn uw huidige huwelijkse voorwaarden en/of testamenten in die zin ‘verouderd’ dat zij niet meer aansluiten op uw huidige persoonlijke situatie en/of op de huidige wetgeving. Een gevolg van verouderde testamenten kan bijvoorbeeld zijn dat uw erfgenamen onnodig veel erfbelasting betalen na uw overlijden. Dat wil natuurlijk niemand.
Als u twijfelt of uw huwelijkse voorwaarden en/of testamenten nog passend zijn bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken voor een kort vrijblijvend gesprek met een van onze notarissen om dat te laten beoordelen.

De heer Rene van Kollenburg heeft gisteren uitleg gegeven over diverse onderwerpen die met ziek-zijn, wilsonbekwaamheid en het einde van het leven te maken hebben. Hij sprak onder andere over het behandelverbod en de euthanasieverklaring die onderdeel kunnen zijn van uw levenstestament. De heer Van Kollenburg gaf aan dat het belangrijk is om over deze onderwerpen na te denken, hierover te spreken met uw omgeving en uw huisarts, en zo goed mogelijk vast te laten leggen wat uw wensen zijn voor het geval u dat op enig moment in de toekomst zelf niet meer kunt. Als u wacht tot u het levenstestament nodig heeft, bent u waarschijnlijk te laat, gaf hij terecht aan.
Ook als u meer wilt weten over het levenstestament bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken voor een bespreking met een van onze notarissen.

Hieronder kunt u de powerpointpresentatie downloaden en nogmaals bekijken:
Presentatie Van Mourik & De Bie 16 jan 2019 Nieuw Sc haijk