Overdrachtsbelasting 2021

Afgelopen Prinsjesdag tijdens de presentatie van de miljoenennota is bekend gemaakt dat er vanaf 1 januari 2021 een en ander gaat veranderen op het gebied van overdrachtsbelasting. Wat verandert er voor jou als huizenkoper en/of belegger?

Thans in 2020 gelden er twee tariefschijven van 2% voor woningen en 6% voor al het overige.

In het kort ziet de regeling per 1 januari 2021 er als volgt uit:

  • 0% voor starters (beroep op vrijstelling zoals hierna vermeld);
  • 2% voor aankoop van een eigen woning;
  • 8% voor aankoop van overige registergoederen.

Uitgangspunt onder de nieuwe regeling per 1 januari 2021 is dat er een algemeen tarief gaat gelden van 8%, ook bij de verkrijging van een woning, tenzij is voldaan aan de vereisten voor toepassing van het tarief van 2%.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief van 2% dient de woning te worden verkregen door een natuurlijke persoon (dus geen rechtspersoon of vennootschap), die de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken (dus niet tijdelijk). Kortom: daadwerkelijk in de woning gaat wonen. Hiervoor dient de verkrijger duidelijk, stellig en zonder voorbehoud een schriftelijke verklaring voor af te geven. Bij ministeriële regeling zullen nadere regels worden gesteld over de inhoud en de wijze van aanlevering van de schriftelijke verklaring, dus hier wordt de verkrijger te zijner tijd door ons kantoor tijdig over geïnformeerd.

Starters daarentegen mogen zich opmaken voor een poging van de regering om hun positie in de markt te verbeteren. Indien je voldoet aan de volgende drie criteria, geldt er zelfs een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting en betaal je dus 0% voor de aankoop van een woning. De criteria zijn als volgt:

  1. de verkrijger is meerderjarig én jonger dan 35 jaar;
  2. de verkrijger heeft de vrijstelling niet eerder toegepast;
  3. de verkrijger gaat de woning na de verkrijging anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken.

Ook voor personen die wel al een woning op naam hebben, maar als doorstromer een nieuwe woning gaan kopen, gaan bovenstaande criteria gelden en is er dus een beroep op deze vrijstelling mogelijk.

Wat betekent dit voor starters / doorstromers die voldoen aan de criteria en een koopovereenkomst hebben getekend waarin is overeengekomen dat de woning nog in 2020 wordt geleverd? Eventueel kan de overdracht worden uitgesteld tot na 1 januari 2021, mits de verkoper en eventuele derden zoals een hypotheekverstrekker hier mee instemmen. Helaas zal uitstel in sommige gevallen niet mogelijk zijn indien er meerdere transacties verbonden zijn aan deze overdracht en er bij die transacties geen andere oplossingen te bedenken zijn. Een uitstelmogelijkheid dient dus altijd in goed overleg met verkoper en eventuele andere partijen te gebeuren. Onze juristen staan graag voor jou klaar om mee te denken als je tegen samenhangende transacties aanloopt en hier geen oplossing voor weet te bedenken.

Wat betekent dit voor beleggers die vanaf 1 januari 2021 een heffingstarief van 8% gaan betalen over woningen en een koopovereenkomst hebben getekend waarin er na 1 januari 2021 wordt geleverd? Ook in dit geval kunnen overdrachten in goed overleg met betrokken partijen worden vervroegd.

Let er in alle gevallen op dat je de notaris tijdig informeert over het eventueel vervroegen dan wel uitstellen van een afspraak, zodat wij de kwaliteit en service kunnen blijven bieden die klanten van ons gewend bent. Flexibel en betrokken, dat kenmerkt ons kantoor ook in deze tijd.