Negatieve rente

Negatieve rente

Vanaf 1 juli 2020 wordt over het bedrag op de derdengeldenrekening negatieve rente in rekening gebracht. De rente wordt aan u doorberekend middels een werkbaar forfaitair bedrag, zoals hieronder opgenomen.

Bij leveringen (al dan niet in combinatie met een hypotheek) met een koopsom:
tot € 250.000,- zal aan de koper en de verkoper ieder € 9,00 exclusief BTW worden doorbelast.
tot € 500.000,- zal aan de koper en de verkoper ieder € 17,50 exclusief BTW worden doorbelast.
tot € 750.000,- zal aan de koper en de verkoper ieder € 25,00 exclusief BTW worden doorbelast.
tot € 1.000.000,- zal aan de koper en de verkoper ieder € 30,00 exclusief BTW worden doorbelast.
hoger dan € 1.000.000,- wordt er een negatieve rente berekend per dag op basis van het bedrag, verhoogd met een opslag van € 7,50 exclusief BTW bij zowel de verkoper als de koper, ieder voor de helft.

Waarborgsommen worden in alle gevallen per dag berekend. Die rente komt bovenop voornoemde bedragen en zal bij de koper in rekening worden gebracht.

Indien alleen een hypotheekakte wordt gepasseerd en het geldverkeer loopt via de derdengeldenrekening.
Bij een inschrijvingsbedrag/geldlening:
tot € 250.000,- zal aan de hypotheekgever € 18,00 exclusief BTW worden doorbelast.
tot € 500.000,- zal aan de hypotheekgever € 35,00 exclusief BTW worden doorbelast.
tot € 750.000,- zal aan de hypotheekgever € 50,00 exclusief BTW worden doorbelast.
tot € 1.000.000,- zal aan de hypotheekgever € 60,00 exclusief BTW worden doorbelast.
hoger dan € 1.000.000,- wordt er een negatieve rente berekend per dag op basis van het bedrag, verhoogd met een opslag van € 7,50 exclusief BTW bij de hypotheekgever.