Minister wijst op belang van levenstestament bij aanvraag van indicatiebesluit

Diverse organisaties dringen al enige tijd bij het ministerie van VWS erop aan dat de partner of de kinderen van een wilsonbekwaam persoon ook een CIZ-indicatie kunnen aanvragen. Volgens de wet kan dit alleen als er sprake is van een volmacht, curatele of mentorschap.
Naar aanleiding van Kamervragen heeft de ministerie nu onder meer het volgende gezegd.
Volgens de minister kunnen familieleden in het kader van de WGBO en de Wet Zorg en Dwang beslissingen nemen over medische behandelingen als de vertegenwoordiging van de wilsonbekwame persoon niet goed is geregeld.
Het aanvragen van een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) is echter anders geregeld. In de Wlz wordt de vertegenwoordiging in het Burgerlijk Wetboek gevolgd. Cliënten kunnen bijvoorbeeld door zorgaanbieders of het CIZ erop worden aangesproken om de vertegenwoordiging goed te (laten) regelen.
Het opstellen van een levenstestament bij de notaris of een zelfgeschreven wilsverklaring kan bijdragen aan het voorkomen van situaties waarin onbegrip en frustratie kunnen ontstaan bij verschillende belanghebbenden zoals een cliënt (en zijn familie) of een zorgaanbieder die namens de cliënt een Wlz-aanvraag indient.