Lezingen 6 en 14 november (nieuwe gemeenschap van goederen)

Van Mourik & De Bie Notarissen te Schaijk zal in de bibliotheken van Zeeland en Schaijk een lezing geven over de nieuwe gemeenschap van goederen in het huwelijk en testament.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Dit houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt. Bezittingen en schulden vóór het huwelijk vallen niet in de huwelijksgemeenschap. Ook schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de huwelijksjaren vallen niet in de huwelijksgemeenschap. Partners kunnen echter afspreken dat erfenissen en schenkingen wel gemeenschappelijk worden. Ouders kunnen dat voorkomen door testamenten te maken.
Ook zal het levenstestament, waarin een volmacht bij wilsonbekwaamheid en dementie kan worden gegeven aan de orde komen.

De lezingen vinden plaats op 6 november in de bibliotheek Zeeland en op 14 november in de bibliotheek Schaijk, beiden van 10.30 tot 11.30 uur.
De toegang is gratis.