Centraal aandeelhoudersregister

Worden aandeelhoudersregisters nu nog op papier bijgehouden; op termijn zal er een Centraal Aandeelhoudersregister komen. Dit zal vooralsnog worden ondergebracht bij de Kamer van Koophandel. Het register wordt  uit privacy-overwegingen niet openbaar toegankelijk. De overheid krijgt met het oog op controle, toezicht en handhaving toegang tot het nieuwe register. Ook notarissen krijgen toegang, en daarmee wordt het onderzoek naar de bevoegdheid van de verkoper bij bijvoorbeeld aandelenoverdrachten vereenvoudigd.