BEPERKTE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Per 1 januari 2018 gaat de Wet Beperkte gemeenschap van goederen in. De
grootste verschillen met de algehele gemeenschap van goederen (vóór 2018) zijn:
• Volgens deze wet blijven al uw persoonlijke bezittingen en schulden die
u vóór het trouwen of het partnerschap heeft van u.
• Schenkingen of erfenissen die u krijgt voor of tijdens uw huwelijk of partnerschap
zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in
het testament iets anders is aangegeven.

Let op: Als u ondernemer bent, is het ook met de nieuwe wet nog steeds
van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.
Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.

Een goede administratie
Mocht u uit elkaar gaan, dan is het belangrijk dat u aan kunt tonen wie eigenaar
is van welke goederen. Daarom kan een goede administratie niet ontbreken!
Voor aangekochte spullen kan dat met een factuur of ontvangstbewijs met
daarop de naam van de eigenaar. Bij een ontvangen erfenis is dat de akte
van verdeling. Bezittingen die tijdens het huwelijk of partnerschap worden
aangeschaft, moeten wel tussen de twee partners worden verdeeld.

Algehele gemeenschap van goederen
Vóór 2018 trouwden mensen automatisch in algehele gemeenschap van
goederen. Bent u in 2017 of eerder getrouwd dan zijn alle bezittingen en
schulden van u samen. Dus ook de bezittingen en schulden die u vóór het
trouwen zelf had. Er verandert door de nieuwe wet niets aan uw situatie.
Als u vanaf 2018 trouwt is het nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap
van goederen te trouwen of een partnerschap aan te gaan.
Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
Met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u zelf bepalen
welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen
die u tijdens uw huwelijk of partnerschap krijgt, kunnen zo toch van u blijven.
Denk aan uw spaargeld of een waardevolle collectie of verzameling. Daarnaast
kunt u er met voorwaarden voor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. Bovendien
beschermt u op die manier uw partner tegen eventuele schuldeisers van
uw bedrijf. Voorwaarden kunt u het beste vastleggen vóór uw huwelijk of
geregistreerd partnerschap. Dan is er namelijk nog geen gemeenschappelijk
bezit ontstaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.